Om företaget

Ägare:
Micael Häger

Affärsidé:
Enskilda vatten och avloppsanläggningar, schakt och markarbeten
vid alla sorters byggen, dränering av åkermark, husgrundsdränering,
jordvärme, all grävning åt jordbruket m.m.

Målsättning:
Skapa en personlig relation mellan kunden och oss.
Totalentreprenad där vi tar på oss att förmedla kontakten med
flera hantverkare för att få jobbet klart ”under samma tak”.
Det räcker med ett telefonsamtal till oss så fixar vi jobbet.

Historik:
Företaget grundades 1955 av Herman Hansson och inriktades
då bara på täckdikning. 1976 togs företaget över av Sven Hansson.
2010 ombildades företaget till ett aktiebolag och Micael Häger gick in som delägare och senare helägare. Micael är son till Sven och barnbarn till Herman.

Produkter och tjänster:
Kombinerade tjänster med grävmaskin och ”gubbe”.
Försäljning av material som avloppsrör, avloppsbrunnar,
vattenslang, vattenbrunnar, dräneringsmaterial m.m.
Viss konsultering inom vårt område kan fås.

Maskiner:
Traktorgrävare Lännen 8600G
Grävmaskin Lännen 220c
Minigrävare JCB 8045ZTS

Övrig utrustning:
Tvåfallslaser för avvägning.
Stenborrmaskiner för stenspräckning.
Specialutrustning för jordvärme läggning.


Comment sélectionner le plus pertinent logiciel dénonciateur pour votre entière smartphone

Vous avez très probablement entendu parler un ensemble de différents types de logiciels espions à votre disposition pour un smartphone. Mais quels sont les avantages et les inconvénients de ces plans de formation en? Comment choisissez-vous le plus bel? Vous trouverez ci-dessous certaines un ensemble de utilisations très courantes un ensemble de applications d'espionnage: pour examiner l'emplacement d'un téléphone et aussi d'un téléphone portable perdu, afin de vérifier la tache d'un manœuvre et pour protéger votre entourage et vos proches. Ces applications sont de rêve pour surveiller presque tous les côtés de bb, vie. Lisez la suite de sorte à en examiner plus parmi les différents types à votre disposition pour un smartphone.

Läs hela artikeln…

Getting Someone over a Dating Internet site

If you've been wondering where to find someone on the dating internet site, you're not together. It can be annoying racking your brains on if your partner is cheating on you or perhaps if there is a hidden account. Here are some methods to figure out who's on your date's dating app. First of all, see the person's user name! A internet dating app just like Bumble lets you sign in with your phone number. You can check out who texted them or perhaps how often they will sent all of them messages.

Läs hela artikeln…